`

Seminář

Význam vody pro udržitelnost podniku

aneb

voda v podniku nejen v rámci zeleného reportingu

30.10.2023 9:00 - 14:00 hod

Poděkování

Rádi bychom tímto poděkovali všem účastníkům za jejich zájem o problematiku udržitelnosti, a to nejen z pohledu nové legislativy a doufáme, že se nám podařilo naplnit nejen plánované cíle semináře, ale také do semináře vložená očekávání.

Za úspěšnou realizaci semináře a pozitivní reakci účastníků je nutné poděkovat nejen organizátorům akce, ale také Ministerstvu životního prostředí, pod jehož záštitou se seminář konal, Operačnímu programu Životní prostředí, Svazu chemického průmyslu a v neposlední řadě i všem přednášejícím, kteří byli ochotni se podělit o své zkušenosti a vědomosti.

Pokud budete mít jakákoli přání, dotazy či obecně jinou zpětnou reakci k semináři, určitě nás neváhejte kontaktovat.

S úctou a poděkováním všem přednášejícím i posluchačům za organizační tým

Ing. Martin Pytloun, TRITEM s.r.o.

doc. Ing. Lenka Wimmerová, MSc., Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie

Fotogalerie

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 14

Foto 15

Foto 16

Za podpory